REGULAMIN

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO HAPPYSITTI.PL

 

I. Informacje ogólne

 1. Serwis internetowy happysitti.pl jest prowadzony przez firmę:
  Grafol s.c. Bochniarz R., Dykiel Ł., Tobolski K.
  Wrocławska 21, 55-330 Pisarzowice
  NIP: 913-161-07-84, REGON: 021491792
  tel: 71 735 17 54, kom: 504 279 857, e-mail: kontakt@sitti.pl
  zwaną dalej „Sprzedającym”
 2. Serwis internetowy happysitti.pl prezentuje ofertę produktową Happy Sitti i umożliwia zapoznanie się z nią oraz skorzystanie z niej (złożenie zamówienia) przez odbiorcę, zwanego dalej „Klientem”.
 3. Niniejszy regulamin przedstawia zasady korzystania z serwisu internetowego happysitti.pl oraz składania i realizacji zamówień na produkty Happy Sitti.

II. Produkty i zamówienie

 1. Produkty dostępne w serwisie happysitti.pl są nowe i ręcznie wykonane z wysokiej jakości materiałów posiadających certyfikat bezpieczeństwa zabawek oraz wolne od wad.
 2. Właściwości i wymiary każdego z produktów podane są w jego opisie.
 3. Z uwagi na to, że produkty Happy Sitti wykonane są z drewna, mogą zdarzyć się niewielkie przebarwienia, minimalne ubytki, odkształcenia oraz różnice w usłojeniu wynikające z charakterystyki materiału, które nie są uważane za wadę.
 4. Meble należy użytkować w pomieszczeniach suchych, zamkniętych i zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 5. Należy unikać kontaktu powierzchni mebla z rozpuszczalnikami, benzyną, alkoholem oraz nie dopuszczać do zalania mebla dużą ilością płynów. Wszelkie rozlane ciecze należy niezwłocznie usunąć.
 6. Ceny produktów podane są osobno przy każdym z nich i są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT). Poza kosztami zakupu produktu przy każdym z nich podane są także koszty dostawy.
 7. Klient składający zamówienie zamówienia musi być osobą pełnoletnią i posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych.
 8. Zamówienie można składać poprzez:
  • wysłanie formularza kontaktowego dostępnego w serwisie happysitti.pl,
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@sitti.pl (dostępny w serwisie happysitti.pl),
  • kontakt telefoniczny na numer 71 735 17 54 lub 504 279 857 (dostępne w serwisie happysitti.pl).
 9. Warunkiem realizacji zamówienia jest wpłata przez Klienta pełnej należności na podane przez Sprzedającego konto oraz podanie danych niezbędnych do wysyłki zamówienia: imię i nazwisko, adres dostawy, nr telefonu kontaktowego.
 10. Czas realizacji zamówienia to 14 dni. O ewentualnych opóźnieniach Sprzedający poinformuje niezwłocznie Klienta.
 11. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w formie rachunku/Na życzenia Klienta i po podaniu wszystkich potrzebnych danych wystawiamy faktury VAT.

III. Płatność i dostawa

 1. Forma płatności za produkty Happy Sitti to przedpłata na konto podane przez Sprzedającego przy składaniu zamówienia.
 2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania należności za zamówienia na koncie Sprzedającego.
 3. Koszty dostawy każdego produktu podane są w jego opisie i ponosi je Klient.
 4. Dostawa produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej na podany przez Klienta adres.

IV. Odstąpienie i reklamacje

 1. Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od momentu wejścia w posiadanie produktu Happy Sitti bez podania przyczyny.
 2. W celu odstąpienia od umowy należy poinformować o tym Sprzedającego w formie oświadczenia przesłanego na adres korespondencyjny lub e-mailowy Sprzedającego.
 3. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi otrzymanie oświadczanie o odstąpieniu.
 4. Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do dostarczenia produktu w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania na adres Sprzedającego w ciągu 14 dni od daty wysłania oświadczania. Koszt dostarczenia zwracanego produktu ponosi Klient.
 5. Klient odstępujący od umowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru produktu, jego cech i funkcjonowania.
 6. Sprzedający zwróci Klientowi odstępującemu od umowy wpłaconą za produkt należność (wraz z kosztami przesyłki poniesionymi przy zakupie) w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy (wysłania oświadczenia), w formie przelewu na podane konto bankowe. Warunkiem zwrotu kosztów jest otrzymanie przez Sprzedającego zwracanego towaru lub potwierdzenia jego wysłania.
 7. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady fizyczne lub prawne (rękojmia) produktów. Za niegodność produktu z umową Sprzedawca odpowiada w ciągu 2 lat od dnia dostarczenia produktu Klientowi.
 8. Reklamację należy kierować w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub e-mailowy Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane Klienta, opis wady produktu oraz żądaną formę naprawienia.
 9. Jeśli w celu rozpatrzenia lub realizacji reklamacji, konieczne będzie dostarczenie reklamowanego produktu do Sprzedającego, Sprzedający poprosi o przesłanie produktu na adres siedziby i na koszt Sprzedającego.
 10. Sprzedający ma obowiązek rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od jej otrzymania i poinformowania Klienta o dalszym postępowaniu. W przypadku braku rozpatrzenia reklamacji w tym terminie, uznaje się ją za rozpatrzoną pozytywnie.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający usunie wady produktu lub wymieni go na nowy i dostarczy na swój koszt do Klienta. W przypadku zmniejszenia ceny produktu lub zwrotu wszystkich poniesionych przy zakupie kosztów, nastąpi to w formie przelewu na wskazane przez Klienta konto bankowe.
 12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji koszty odesłania reklamowanego produktu do Klienta ponosi Sprzedający.

V. Polityka prywatności

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. Administratorem danych osobowych jest firma:
  Grafol s.c. Bochniarz R., Dykiel Ł., Tobolski K.
  Wrocławska 21, 55-330 Pisarzowice
  NIP: 913-161-07-84, REGON: 021491792
  tel: 71 735 17 54, kom: 504 279 857, e-mail: kontakt@sitti.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami polskiego prawa i z zachowaniem zasad bezpieczeństwa oraz nie są udostępniane podmiotom trzecim.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

VI. Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne w postaci plików tekstowych, które przechowywane są w urządzeniu odwiedzającego serwis internetowy (np. komputer stacjonarny, laptop, tablet, smartfon). Więcej na temat plików cookies można znaleźć m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie, http://wszystkoociasteczkach.pl/.
 3. Pliki cookies mogą być wykorzystywane w celu:
  • zapamiętywania danych wpisanych w formularzach kontaktowych,
  • tworzenia anonimowych statystyk pozwalających poznać sposób, w jaki użytkownicy korzystają z serwisu internetowego.
 4. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies (częściowe ograniczenie lub całkowite wyłączenie) w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej.

VII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo od zmiany regulaminu z przyczyn technicznych, prawnych lub organizacyjnych. Zmiany regulaminu zostaną opublikowane w serwisie happysitti.pl i wejdą w życie po 14 dniach od publikacji. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian podlegają wcześniejszej wersji regulaminu.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd miejscowo zgodny z obowiązującymi przepisami prawa polskiego.